imagen de Empresa

Terrazo

Esta format per una barreja humida de peses de marbre o d’altres pedres  i d’una base de ciment.

Permet un grau òptim de “pulimentació” a base de pedres de “carborundo” i d’un cristal·litzat amb “flousilicato” i ceres.