imagen de Empresa

Mosaic Hidràulic Antic

 Es tracta d’una rajola decorativa de ciment pigmentat tant d’ús interior com exterior. El pas del temps ha fet endurir la peça; aquest aspecte es el que fa possible la seva total restauració mitjançant un proces de lluentat, i en acabat, un tractament de protecció de la superfície porosa que li donara l’adequada brillantor.

El segon tractament del mosaic hidràulic antic consisteix en un decapat de les ceresantigues i una neteja a fons per al seu posterior segellat de porus i tractament ambacabat setinat o mat.