imagen de Empresa

Mosaic de Noalla

El tractament d’aquest tipus de terres requereix d’una neteja a fons i posteriorment, un tractament hidròfugper a que quedin impermeabilitzades. En acabat, depenent de la tècnica que es faci servir es pot deixar un acabat brillant o satinat.

Hi ha un segon tractament que consisteix en el “devastat” amb diamant seguit d’un tractament que sella el poru, deixant un acabat brillant o satinat segons convingui.