imagen de Empresa

Marbre

El marbre és una roca metamòrfica que es forma per l’efecte del calor juntament amb les pressions sobre la pedra calcària.

Permet un grau de restauració optim a base de “desvastat”s amb pedres o diamants.