imagen de Empresa

Granit

Granit: és una roca ígnia que s’usa en interiors. Consolidada lentament a gran profunditat  per la matèria fosa de les profunditats de la terra. Caracteritzada per una composició cristal·lina i d’una gran duresa.

Per al seu “desvastat” es necessari treballar-la amb varies passades de diamants i la seva lluentor s’obté amb “potea” líquida i “pad” d’alumini inoxidable que fan un efecte de mirall cristal·litzat.